Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DRUX” Sp. z o.o. jest firmą, która pod jednym zarządem prowadzi dwa rodzaje działalności.

Hurtownia budowlana zajmuje sią hurtową i detaliczną sprzedażą materiałów budowlanych.

Drukarnia specjalizuje się w produkcji wszelkiego rodzaju druków użytkowych (formularzy) w tym m. in. druków medycznych i druków dla pomocy społecznej.

Siedziba spółki: ul. Poznańska 108, 62-040 Puszczykowo
Wysokość kapitału zakładowego: 260 000,00 zł
Nr NIP: 783-00-07-561 Numer KRS: 0000027590
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.