1. Wprowadziliśmy do sprzedaży zwrotne potwierdzenie odbioru z PASKAMI SAMOPRZYLEPNYMI (kody: OPS 030.P, OPS 110.P).

2. Oferujemy nowe druki, uwzględniające przepisy do tzw. RODO. Znajdują się one zarówno w sekcji druków do pomocy społecznej, jak i w drukach do świadczeń rodzinnych (dla ułatwienia zostały oznaczone hasłem "RODO").