Przypominamy, że od 1 października 2018 r. nastąpiła podwyżka cen druków oraz kosztów wysyłki. Zmiana ta ma związek z podwyżkami cen papieru oraz ogólnych kosztów produkcji. Prosimy zwrócić uwagę, że zmianie uległ limit wartościowy druków, powyżej którego nie są doliczane koszty przesyłki. Aktualnie jest to kwota 150,00 zł netto.

Dział Handlu