W związku z wejściem w życie od 01.03.2019 r.  ustawy z dnia 31.01.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, wprowadziliśmy konieczne zmiany w pouczeniach w wybranych drukach z kategorii świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.


Dział Handlu