WYKAZ PODSTAWOWYCH DRUKÓW ORAZ ICH WZORY
Kod Nazwa druku Podgląd Pobierz
5. DRUKI DLA URZĘDÓW MIAST I GMIN
5.1 EWIDENCJA DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI
UMG D1 DO/W/1 Wniosek o wyadnie dowodu osobistego (bloczek 80 kart)
UMG D2 Prośba o przesłanie koperty
UMG D3  
UMG D5  
UMG D6 Karta magazynowa

UMG EWD 01

DO/F/1 Formularz odbioru dowodu osobistego (bloczek 80 kart)

UMG D7 Koperta dowodowa (format B5, biała, NK)
UMG D8 DO/F/2 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (bloczek 80 kart)
UMG D9 DO/Z/1 Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego (bloczek 80 kart)
UMG EWD 02 DO/ZA/1 Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym (bloczek 80 kart)
UMG EWD 03 DO/ZA/2 Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym (bloczek 80 kart)
5.2 EWIDENCJA LUDNOŚCI
UMG EWL 01 Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZPS/1  (bloczek 80 kart)

UMG EWL 02 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2 (bloczek 80 kart)
UMG EWL 03 Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1 (bloczek 80 kart)
UMG EWL 04 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2 (bloczek 80 kart)
UMG EWL 05 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej EL/ZW/3 (bloczek 80 kart)
UMG EWL 08 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy EL/ZP/4 (bloczek 80 kart)
UMG EWL 06 Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały EL/ZS/5 (bloczek 80 kart)
UMG EWL 07 Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy EL/W/1 (bloczek 80 kart)
UMG E32 Wniosek o nadanie/zmiane numeru PESEL
UMG EWL 09 Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 UMG EWL 10
Uproszczony wniosek o udost. danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych
UMG EWL 11

Wniosek o udost. danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji

5.3 FORMULARZE PODATKOWE DLA URZĘDÓW
UMG DT1 DT-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
UMG FIN 7341 MIN.FIN  Wykaz wpłat sołtysa
UMG FIN 3167 MIN.FIN Karta gospodarstwa
UMG FIN 3160 MIN.FIN Karta nieruchomości
5.4 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
OPS 110 Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA (karton), A6 dwustronny

OPS 110.P Zwrotne potwierdzenie KPA (karton), A6 dwustronny, samoprzylepne z perforacją pionową
C6 OPS 110 Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA (samoklejąca koperta C6 z doklejonym kartonikiem) 
OPS 110 Zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki KPA (papier - bloczek 100 kart)
UMG OP1 Zwrotne potwierdzenie odbioru Ordynacja podatkowa (karton), A6 dwustronny, samoprzylepne z perforacją pionową 
5.5 DRUKI OKOLICZNIŚCIOWE
USCO 1  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa

USCO 2  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 3  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 4  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 5  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 6  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 7  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 8  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 9  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 10  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 11  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 12  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 13  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 14  Okładka okolicznościowa A4 do aktu małżeństwa
USCO 15  Okładka okolicznościowa A4 do aktu urodzenia
USCO 16  Okładka okolicznościowa A4 do aktu urodzenia
 
images/wzory/k_k_m/W_K00A.pdf