Cennik na recepty numerowane

Ilość recept zamawianych jednorazowo
dla jednej osoby

Cena netto
za 1 bl. 100 kart

Cena brutto
za 1 bl. 100 kart

Niezależnie od ilości bloczków

3,10 zł

3,81 zł

 

Udzielamy rabatu od ogólnej ilości jednorazowo zamówionych recept (dla różnych osób):

Ogólna Ilość zamawianych recept
w jednorazowym zamówieniu

Wielkość rabatu

90 bloczków (lub więcej)

4 %

120 bloczków (lub więcej)

6 %

180 bloczków (lub więcej)

8 %

 

Rabat udzielany jest od wartości wszystkich zamawianych jednorazowo recept.

UWAGI DODATKOWE:

  • Recepty generowane są na podstawie plików z rozszerzeniem „xmz”, pobieranych
    ze strony NFZ
    . W przypadku zamówień zgłaszanych na podstawie plików PDF i generowania recept w oparciu o ciąg cyfr (ręczne wpisywanie), wówczas będzie doliczana dodatkowa opłata w wysokości 1,50 zł netto za bloczek.

  • Ilość zamawianych recept dla każdego lekarza powinna wynosić minimalnie 3 bloczki lub wielokrotność 3 bloczków (np. 6, 9, etc.), co wynika z podziału formatu A4 na 3 mniejsze formatki (format recepty = 1/3 A4). W przypadku zamówienia innych ilości, wówczas zostanie doliczona opłata w wysokości 5,00 zł netto do poszczególnych przypadków, nie spełniających wspomnianych warunków (tj. recepty dla poszczególnych lekarzy są rozpatrywane osobno).

  • Istnieje możliwość nadruku dodatkowych danych indywidualnych.

  • W przypadku zamówień, o wartości poniżej 130,00 zł netto, zostanie doliczony zryczałtowany koszt przesyłki o wartości 13,00 zł netto. Wartość zamówienia ogółem jest liczona od wartości wszystkich zamówionych druków (np. recepty + druki medyczne z oferty ogólnej / druki indywidualne).

 

kliknij